Els Holland
  • bewustzijn van leiderschapsstijl
  • positieve kanten en ontwikkelpunten van leiderschap inzichtelijk; wegnemen van beperkende belemmeringen
  • medewerkers of teamleden gaan harder lopen, ervaren meer arbeidsvreugde en halen een hogere productiviteit